CSR- og ansvarsprofil

På Rungstedgaard har vi et værdisæt, som bl.a. definerer, hvordan vi lever op til vores samfundsmæssige og etiske ansvar, også kaldet vores sociale ansvarlighed.

Værdiernes helhed og ansvarlighed fortæller, at vi alle er en del af den samme helhed. Samtidig er vi også en del af noget endnu større; nemlig det samfund som vi er omgivet af. Og ansvarligheden som vi vil udvise, er derfor både over for os selv og over for samfundet.

Vi gør meget for at leve op til værdierne både i og uden for virksomheden, bl.a. i forhold til vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø og i relation til både miljø og klima.

Disse aktiviteter er synliggjort, så vi derved forpligter os til en øget social ansvarlighed. Og samtidig har vi nogle fælles ”guidelines”, som gør det nemmere for os alle at handle ansvarligt.


VORES ANSVARLIGHEDSPROFIL

Vi drager altid omsorg for vores medarbejdere, gæster, kursister, miljøet og for vores omverden – og forbinder effektivitet med omtanke i alt, hvad vi gør. Vores ansvarlighedsprofil gøres til virkelighed og støttes på forskellig vis op af en række aktiviteter og initiativer.

Internt ift. medarbejderne:

 • Betalt sundhedssikring
 • Pensionspolitik
 • 3 omsorgsdage, både til medarbejdere med og uden børn
 • Barns to første sygedage
 • Stress- og trivselspolitik
 • Uddannelsespolitik, for alle medarbejdergrupper
 • Seniorpolitik
 • Virksomhedsstøttet idrætsforening
 • Motion i arbejdstiden når det kan passes ind ift. arbejdsopgaver
 • Helbredstjek hvert andet år
 • Adgang til fitnessrum
 • Førstehjælpskurser der afholdes i virksomheden
 • Tilbud om danskundervisning for fremmedsprogede
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • Massageordning (fokus på velvære og forebyggelse af spændinger, muskelskader)
   

Eksternt ift. leverandører, kunder, samfund, miljø osv.:

 • Samarbejde med kommunen om flexjob og jobprøvning
 • Integration af folk med anden etnisk baggrund, via ansættelse
 • Den Grønne Nøgle miljøcertificering
 • Affaldssortering
 • Bæredygtige indkøb med etisk ansvarlige leverandører
 • Hjertestarterstation
 • Sponsorater til både lokalkultur og lokalsport
 • Bidrag til Kræftens Bekæmpelse ved indsamlinger
 • Faste bidrag til Kræftramte børn - støtteforening i lokalområdet
 • Faste bidrag til Læger uden grænser (MSF) - lægehjælp på verdensplan


Vi arbejder naturligvis løbende med nye tiltag, som på den ene eller anden måde kan bidrage til og støtte op omkring vores ansvarlighedsprofil.
 

DET' MÅDEN VI GØR DET PÅ...