Værdier

På Rungstedgaard har vi et værdisæt, der består af fem værdier. Vi gør rigtig meget for at leve op til værdierne både i og uden for virksomheden.
 

VORES VÆRDIER

  • Ansvarlighed udviser den medarbejder, der har ejerskab for sit eget men også andres område, ser mulighederne frem for problemerne, sætter kunden og gæsten i centrum og opfatter sig selv som vært, samt dyrker den ansvarlige frihed - både fagligt og personligt.

  • Åbenhed har den medarbejder, der aktivt og nysgerrigt opsøger og deler relevant viden, inviterer til samarbejde om beslutninger, der berører andre og møder kollegaer og kunder med nærvær, loyalitet, tillid og respekt.

  • Dygtighed har den medarbejder, der fokuserer på målet og den smarteste vej derhen, sikrer og sætter en ære i høj kvalitet og unik service i alle leveringer, tager initiativ til at lære nyt, lader sig inspirere og har overskud til at dele sin viden, samt balancerer mellem charmerende humor og professionel effektivitet.

  • Fremdrift har den medarbejder, der tør prøve nye ideer og tanker af og gå nye veje for at adskille sig fra kollegaer i branchen, selv opsøger nye opgaver og uddannelser og tænker i nye produkter - på tværs af organisationen, søger kontakt med kunden for at opsøge viden til brug for innovative produkter og services og har fokus på faglig og personlig udvikling.

  • Helhed har den medarbejder, der sætter kunden i centrum og glemmer faggrænser, interesserer sig for og drager omsorg for sine kollegaer, ser opgaverne og løser dem før de får dem pålagt og altid forsøger at forenkle og forbedre arbejdsgange - gerne med overraskende og kreative løsninger.
     

I bund og grund er værdierne et udtryk for, hvem vi er og hvordan vi tager os af i hinanden og af vores omverden. 

 

DET' MÅDEN VI GØR DET PÅ!